Tuesday, November 30, 2010

Dakwah Islam Tidak akan Pernah Lenyap.

Walaupun berbagai usaha puak kufur dalam ingin melenyapkan cahaya agama Allah,namun usaha itu tidak akan pernah tercapai meskipun berbilion-bilion dana yang di keluarkan dalam menjatuhkan agama Islam.

Firman Allah:
Mereka hendak memadamkan cahaya Allah (agama Islam) dengan mulut mereka, sedang Allah tidak menghendaki melainkan menyempurnakan cahayaNya, sekalipun orang-orang kafir tidak suka (akan yang demikian).
(TQS At-Taubah[9]:32)

Mereka sentiasa berusaha hendak memadamkan cahaya Allah (agama Islam) dengan mulut mereka, sedang Allah tetap menyempurnakan cahayaNya, sekalipun orang-orang kafir tidak suka (akan yang demikian).
(TQS As-Saff[61]:8)

Sesungguhnya Allah sebaik-baik penggagal segala kejahatan mereka yang menghalang kebenaran Islam.Walau berbagai daya usaha yang dikeluarkan dalam ingin merialisasikan perancangan jahat mereka,namun perancangan Allah adalah sebaik-baik perancangan dalam menggagalkan segala perancangan jahat puak kufar laknatullah itu.


Namun hakikat yang terjadi pada umat islam saat ini sangat menyedihkan lebih-lebih lagi penguasa umat islam itu sendiri tanpa menghiraukan langsung keselamatan rakyatnya.Mereka telah menjadi "teman setia"kepada puak kufar dalam bersatu untuk menghancurkan kewujudan hukum islam di muka bumi ini.


Apakah para pemimpin sekular umat Islam hari ini langsung tidak pernah peduli ataupun hati mereka, telinga mereka mahupun mata mereka telah mati, pekak dan buta sehinggakan mereka tidak tahu tentang kesatuan yang sebenarnya sebagaimana yang pernah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW??

Barangsiapa diserahkan kekuasaan urusan manusia lalu menghindarkan(mengelak) melayani kaum lemah dan orang yang memerlukannya maka Allah tidak akan mengindahkannya pada hari kiamat.
(HR Ahmad)

“Dan siapa sahaja yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang Mukmin, Kami biarkan mereka berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.”
(TQS An-Nisa'[4]:115)

Kalian masih ingin berharap pada pemimpin yang diangkat dalam sistem yang rosak saat ini??

Kalian masih nak menunggu tanpa melakukan perubahan untuk mengembalikan semula sistem yang telah Allah ciptakan untuk kita sebagai hambanya??
Bagaimana pula firman Allah ini:

Dan hendaklah ada di antara kamu satu puak yang menyeru (berdakwah) kepada kebajikan (mengembangkan Islam) dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang daripada segala yang salah (buruk dan keji) dan mereka yang bersifat demikian ialah orang-orang yang berjaya.
(TQS Ali-Imran[3]:104)

Oleh itu sahabatku,usaha kita saat ini adalah berdakwah dalam mengembalikan kehidupan yang berlandaskan hukum syarak secara menyeluruh. Walau berbagai rintangan yang perlu dihadapi disaat kita berada di jalan dakwah,perlu kita ingat bahawa disebalik rintangan itu Allah telah menjanjikan sebuah kenikmatan...

Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan (balasan) bahawa mereka akan beroleh Syurga, (disebabkan) mereka berjuang pada jalan Allah maka (di antara) mereka ada yang membunuh dan terbunuh. (Balasan Syurga yang demikian ialah) sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah di dalam (Kitab-kitab) Taurat dan Injil serta Al-Quran dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu, bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan jual belinya itu dan (ketahuilah bahawa) jual beli (yang seperti itu) ialah kemenangan yang besar.
(TQS At-Taubah[9]:111)


“Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian untuk menjadikan mereka berkuasa di muka bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka juga berkuasa, untuk mengukuhkan bagi mereka agama mereka yang telah diredhai untuk mereka, dan untuk mengganti bagi mereka rasa aman setelah sebelumnya dilanda ketakutan. Mereka senantiasa menyembahKu dan tidak menyekutukanKu dengan sesuatu pun 
(TQS An Nur[24]:55)

Yang pasti,dakwah Islam tidak akan pernah lenyap walaupun ada "manusia-manusia"yang kurang senang dengan kembalinya sistem yang berlandaskan syariat Islam.

No comments:

Post a Comment